خانه / دروس پایه و اصلی عمران / نمونه سوال با جواب مصالح ساختمانی وآزمایشگاه

نمونه سوال با جواب مصالح ساختمانی وآزمایشگاه

نمونه سوال با جواب درس مصالح ساختمانی وآزمایشگاه رشته مهندسی عمران و پروژه پیام نور

منبع این درس کتاب تکنولوژی مصالح ساختمان دکتر کی منش

این درس از نیم سال اول 95-94 تستی تشریجی شد قبلا تستی بود

نیم سال دوم 94-95 با پاسخ تستی تشریحی
نیم سال اول 94-95 با پاسخ تستی تشریحی
نیم سال اول 96-95 با پاسخ تستی تشریحی
نیم سال دوم 95-96 با پاسخ تستی تشریحی
نیم سال اول و دوم 97-96 با پاسخ تستی تشریحی
مصالح ساختمانی وازمایشگاه کلیک نمایید

 

درباره‌ی admin