خانه / دروس پایه و اصلی عمران / نمونه سوال تحلیل سازه ها پیام نور با جواب

نمونه سوال تحلیل سازه ها پیام نور با جواب

دانلود رایگان درس تحلیل سازه ۱ پیام نور مهندسی عمران ۱۳۱۳۰۵۴ و رشته مدیریت پروژه ۱۳۱۲۰۰۴  و  نیمسال اول و دوم ۹۵-۹۶ تابستان ۹۵ نیم سال دوم ۹۵-۹۴ و…صورت تشریحی با جواب

درس تحلیل سازه ۱ مثل اکثر درسهای استفاده از ماشین حساب مجاز است .که   کتاب اخوان لیل آبادی و شاپور طاحونی منبع این درس میباشد.

مثال های خود کتاب درسی حتما مطالعه کنید

تحلیل سازها 1

که این نمونه سوال تحلیل سازه یک علاوه بر رشته عمران و پروژه شامل رشته مهندسی راه آهن و سازه های ریلی ۱۳۲۰۰۴۹ هم میباشد. لطفا pdf زیر دانلود نمایید.

مثال های خود کتاب درسی حتما مطالعه کنید.در چند دوره اخیر به طور خاص مورد توجه بوده و برای مطالعه بیشتر 

A. Kassimali, Structural Analysis کتاب و حل المسائل کتاب Aslam Kassimali بخونید.

نیم سال دوم ۹۴-۹۵ tahleei
ازنیمسال اول ۸۹ تا نیم سال اول ۹۵-۹۶ کلیک نمایید
نیمسال دوم ۹۵-۹۶ _۱۳۱۲۰۰۴_۱۳۱۳۰۵۴_۱۳۲۰۰۴۹_۱
نیمسال اول 96-97 در کانال فقط

درباره‌ی admin