نمونه سوال روسازی راه پیام نور

نمونه سوالات روسازی راه پیام نور عمران ۱۳۱۳۱۰۹  

این درس از نیم سال اول ۹۴-۹۵ داری منبع جدید شده پس فقط ۱۲ نمونه سوالش موجود میباشد.منبع این درس کتاب استاد کی منش می باشد

نمونه سوال روسازی عمران پیام نور
قسمتی از سوالات rosazi

سوالات روسازی راه پیام نور:شامل رشته های عمران راه ترابری ۱۳۱۳۰۲۱ ( ارشد) و مهندسی عمران ۱۳۱۳۱۰۹

نیم سال اول ۹۹-۹۸دارد
تابستان ۹۸ دارد
نیمسال اول ۹۷-۹۸ دارد
تابستان ۹۷ دارد
نیمسال اول ۹۷-۹۶ دارد
نیمسال دوم ۹۶-۹۷ دارد
تابستان ۹۶ دارد
سال تحصیلی ۹۵-۹۶ دارد
سال تحصیلی ۹۵-۹۴ دارد
نمونه سوالات روسازی عمرانکلیک نمایید

مطالب مرتبط

1:نمونه سوالات با جواب مهندسی پی پیام نور

2:نمونه سوالات اصول مهندسی زلزله وباد

3:نمونه سوال بارگذاری

4:نمونه سوال روش های اجرای ساختمان پیام نور

نوشته های مشابه