بتن SCC

به طور کلی ، SCC بتنی است که با مواد بتنی معمولی و در بعضی موارد با افزودنی اصلاح کننده ویسکوزیته (VMA) ساخته می شود.

اهمیت بتن خود متراکم در این است که دوام و ویژگی های بتن را حفظ می کند ، و نیازهای مورد انتظار را برآورده می کند . بتن خود سازگار یا بتن خود فشرده ساز نیز می گویند.

بیشتر بخوانید »