نمونه سوال زمین شناسی مهندسی عمران

دانلود رایگان نمونه سوال زمین شناسی مهندسی عمران پیام نور ۱۳۱۳۰۴۰ 

با جواب تستی و نیم سال اول ۹۹-۹۸ و نیمسال اول و دوم ۹۷-۹۸و نیمسال اول  و دوم ۹۶-۹۷ نیمسال اول ۹۶-۹۵

نمونه سوال زمین شناسی مهندسی عمران

این درس ۱۲ فصل می باشد.سایر دروس اصلی تخصصی ترم دوم عمران

استاتیکطراحی ومعماری شهرسازینقشه برداری وعملیات
سایر دروس مرتبط

زمین شناسی مهندسی از دروس ترم دوم عمران که از نیمسال اول ۹۴ -۹۵ دارای منبع شده قبلا منبع نداشت

سوالات زمین شناسی مهندس عمران ( پیام نور) تستی میباشد.منبع این درس هم کتاب خانلری هست.

زمین شناسی مهندسیکلیک نمایید.
کامل

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.