نمونه سوال ماشین های آبی پیام نور با جواب

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته عمران درس ماشین های آبی پیام نور با جواب کد درس ۱۳۱۳۱۳۱

جزو دروس اختیاری که باید اخذ نمود:معمولا دروس اختیاری سختن وحل کردنی ولی ماشین آبی حفظی تقریبا 

شامل شامل نیمسال اول  و دوم ۹۸-۹۷ تابستان ۹۸ نیمسال اول ۹۹-۹۸

نیمسال اول و دوم ۹۵-۹۶  تابستان ۹۵ نیمسال دوم ۹۴-۹۵ و…. بدون آرم

نمونه سوال ماشین آبی  کلیک نمایید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.